Internetpsykiatri vinner Årets Innovation!

Vinnare av Årets Innovation är Internetpsykiatris internetbaserade krishanteringsprogram för personer som på olika sätt drabbats negativt av covid-19-pandemin och utvecklat psykisk ohälsa som följd.

- Vi är väldigt glada över det stöd och nu dessutom den stora uppskattning vi har fått från Innovationsfonden för det här projektet, säger Erik Forsell, Med. Dr. och utvecklingsansvarig på Internetpsykiatri.

Erik berättar att han är stolt över projektet men samtidigt förvånad över att det har kunnat genomföras från idé till kliniskt testad produkt inom loppet av ett år, mitt under pandemin.

- Det belyser vilken innovations- och utvecklingsförberedd verksamhet vi befinner oss i där kompetens, vilja och resurser till stor del finns på plats och kan mobiliseras så pass snabbt för att möta ett nytt behov, säger han.

Innovation med stor patientnytta

Internetpsykiatri på Psykiatri Sydväst har lång erfarenhet av att utveckla och utvärdera psykologiska interventioner som förmedlas på nätet. Krishanteringsprogrammet kombinerar information och rådgivning med etablerade psykologiska interventioner för att behandla symptom på psykisk ohälsa. En viktig del är att stödja aktiv problemlösning för att minska behovet av sociala insatser och mer omfattande psykologisk behandling längre fram. Programmets struktur möjliggör en individanpassning och de olika interventionerna baseras på den specifika patientens problembild.

- Det är väldigt roligt att Psykiatri Sydväst och Internetpsykiatri fått utmärkelsen Årets innovation för det här projektet. Jag kan se stor nytta för våra patienter, både för dem som drabbats av effekter av pandemin och för de patienter som i framtiden kommer att drabbas av krisreaktioner i samband med andra livspåfrestningar. Mottagandet av priset stärker oss i vår övertygelse om vikten av att den regiondrivna vården fortsätta att utveckla nya former av digital vård och gör det också tydligt att de bästa uppfinningarna skapas av våra behandlande medarbetare i samarbete med våra forskare, säger Roland Säll, sektionschef på Psykiatri Sydväst.

Internetpsykiatris projekt var ett av sex nominerade bidrag från Region Stockholms Innovationsfond 2021. Projektet var även nominerat inom kategorin Årets bästa implementering 2021.

Läs mer om Innovationsfonden

Publicerad 2021-10-08