En prisad Margareta

Margareta Blomdahl-Wetterholm vid Psykiatri Sydväst har utsetts till 2015 års AT-handledare på Karolinska i Huddinge. - Det är jätteroligt att jag fått priset, säger Margareta. Och jag tycker det är fantastiskt att få träffa dessa unga förmågor och ta del av deras utveckling. 

Detta är ett pris som delas ut årligen. Det är AT-läkarna som först nominerar handledare, sedan plockar ut ett antal av dessa kandidater för att slutligen rösta fram årets handledare: En för Huddinge och en för Solna. Och priset delas ut på den årliga AT-läkarfesten. Även bästa klinik för AT-tjänstgöring utses på de båda sjukhusen. I Huddinge var det MAVA som vann i år. 

Psykiatri Sydväst tar emot cirka 25 AT-läkare varje år. AT-läkarna kommer oftast ungefär 5-6 stycken åt gången och placeras då under tre månader på en heldygnsvårdsavdelning och de får även placering på Jourmottagningen. De som får sitt AT-block förlagt på Karolinska är högpresterande läkare, som kommit hit i mycket hård konkurrens. Allmäntjänstgöringen är minst 18 månader lång och när de kommer till oss har de redan arbetat nio månader på bland annat invärtes medicin och kirurgi. På psykiatrin tjänstgör man i tre månader.

- Många som kommer hit är entusiastiska, men det finns alltid några som är skeptiska och mest ser detta som något man måste ta sig igenom, berättar Margareta. En del är till och med lite rädda, tillägger hon.

Hon lägger upp planeringen och placeringen på vilka avdelningar de ska vara. Förutom att vara AT-studierektor och underläkarchef är hon även överläkare och enhetschef på Konsultenheten. AT-studierektor har hon arbetat som i drygt tio år.

- Mycket känns ovant för dem, när de kommer hit, fortsätter Margareta. Det kan uppstå en viss frustration och förvirring: "Vad är min uppgift?". Saker ter sig inte lika självklara att göra här som inom somatisk vård.

Alla AT-läkare ska få klinisk handledning ute på avdelningarna av "sin" överläkare. Margareta står för mentorshandledningen en gång i veckan, då de träffas i grupp och pratar om olika frågor som väcks under placeringen t ex förhållningssätt mot patienter och anhöriga, allmänna reflektioner, ledarskap och diagnostik.

- Det är mycket roligt, säger Margareta. Och betonar att efter lite motstånd och frustration i början, så blir de flesta nöjda sedan. Alla som arbetar med AT-läkarna är med och bidrar till det.

Hon förklarar att AT-läkarna är en viktig rekryteringsbas, så det är bra om vi redan där kan väcka intresse för psykiatrin. Många av våra ST-läkare har börjat som AT-läkare hos oss.

PRISMOTIVERINGEN

"Har beskrivits som "en klippa i ett stormande hav". En handledare som är handlingskraftig såväl som inlyssnande. Prioriterar underläkaren och tar sig tid för regelbunden handledning och samtal om både smått och stort. Gällande alla utmaningar som kan finnas under psykiatriplaceringen är Margareta en trygg hamn när det stormar!"

Publicerad 2015-11-18