Braining – träning för hjärnan

Forskning visar att fysisk aktivitet, särskilt pulshöjande träning, har positiv effekt för hjärnan. Träning är dessutom bra för att förebygga och behandla många kroppsliga sjukdomar. På Psykiatri Sydväst kan du som patient få Braining, träning för hjärnan, som tilläggsbehandling.

Vad är Braining?

Braining är pulshöjande träning i grupp där patienter och personal tränar tillsammans. Målet är att patienter tränar 3 gånger i veckan. Syftet är att minska symtom på depression och ångest samt förbättra livskvalitet och kroppslig hälsa hos patienter. Förhoppningen är även att Braining ska minska stress hos personalen och bidra till en förbättrad arbetsmiljö.


Patient och vårdpersonal i samtal om Braining. Medverkade: Jan-Ewert Strömbäck, patient och författare, Åsa Anger, specialistläkare i psykiatri och doktorand i Brainingprojektet, Hannes Hedvall, leg. psykolog, och Kerstin Eriksson, leg. sjuksköterska. Moderator: Sofia Davidsson.

Alla patienter på Psykiatri Sydväst har möjlighet att prova på Braining. Prata med din behandlare om du är nyfiken och vill veta mer. 

 

Så här går det till


Åsa Anger, specialistläkare och doktorand inom Brainingprojektet, och Hannes Hedvall, leg. psykolog, berättar om och visar hur Braining går till i praktiken. 

Braining inleds med ett bedömnings- och motivationssamtal där patienten genomgår en enklare kroppslig hälsoundersökning och psykiatrisk bedömning och får hjälp att sätta mål med sin träning. Därefter bokar patienten träningspass i appen Alltid öppet och kan delta i enkla gruppträningspass. Passen leds av utbildade medarbetare på kliniken. I samband med alla gruppträningspass får patienten ett kort individuellt motiverande samtal för att stämma av dagsformen.

Vad säger forskningen?


Åsa Anger, specialistläkare och doktorand inom Brainingprojektet, berättar om den vetenskapliga bakgrunden till Braining. 

Det finns evidens för att pulshöjande träning fungerar som behandling vid ångest och depression, i vissa fall är träning lika effektivt som medicin och psykoterapi. Träning har dessutom visat sig vara ett effektivt sätt att förbättra stresstolerans bland personal i psykiatrin. Både patienter och yrkesverksamma i psykiatrin är medvetna om vikten av fysisk aktivitet, men det kan vara svårt att gå från tanke till handling. Braining hjälper patienter att hitta motivation till och komma igång med pulshöjande träning, med stöd från personalen på sin psykiatriska enhet. På Psykiatri Sydväst och på flera andra kliniker pågår forskning kopplad till Braining.