Aktuell forskning

Psykiatri Sydväst är en forskningsintensiv klinik. Många anställda, främst läkare och psykologer, har forskaruppdrag parallellt med sina kliniska tjänster. I dagsläget pågår ungefär 50 olika forskningsprojekt hos oss.

En stor del av forskningen bedrivs i samarbete med Karolinska Institutet (KI) eller Centrum för Psykiatriforskning (CPF).

I flera forskningsprojekt kan du som patient anmäla intresse för att delta i studien.

Här presenterar vi ett axplock från vår aktuella forskning: