Internetbehandling för att minska sömnproblem (insomni)

Insomni handlar om att inte kunna sova. Antingen att inte kunna somna på kvällen, att vakna under natten och få upphackad sömn eller att vakna för tidigt på morgonen och inte kunna somna om.

Tillgången till psykologisk behandling vid insomni är idag låg. Internetpsykiatrienheten vid Psykiatri Sydväst utvärderar därför två nya internetbehandlingar.

Depression är en av våra största folksjukdomar och man har antagit att deprimerades sömnproblem främst beror på depressionen som därför måste behandlas först. Nyare studier visar dock att sömnproblem i sig är en riskfaktor för depression och det finns även tecken på att depressionen i sig blir förbättrad av KBT för insomni.

Insomni och depression

Här undersöker vi hur sömnproblem hänger ihop med nedstämdhet och depression. Deltagare kommer att lottas mellan två behandlingar på vardera 12 veckor som handlar om både insomni och depression. Båda behandlingarna i den här delstudien bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT).

Insomni (utan depression)

 Dessutom kommer vi för de som endast lider av insomni att utvärdera effekten av att hämta in lite mer information än vanligt om hur behandlingen går och hur sömnen förändras under behandlingens gång. Alla deltagare i den här delstudien får 9 veckors internetförmedlad KBT mot insomni.

 Upplägget för bedömning och behandling är i studierna i stort sett detsamma som för Internetpsykiatrins ordinarie verksamhet och är endast öppen för invånare Stockholm. Studien genomförs i samarbete med Karolinska Institutet och deltagandet är gratis.