Vad beror bipolär sjukdom på?

Psykiska sjukdomar beror på en samverkan mellan arv och miljöfaktorer. Begreppet "sårbarhet" är då centralt. Vi ärver gener från våra föräldrar som gör oss mer eller mindre benägna att utveckla bipolär sjukdom.

Sjukdomar och belastningar under graviditet och förlossning, liksom psykologiska och sociala förhållanden under uppväxten, kan öka denna sårbarhet. När någon utlösande ”stressfaktor”kommer till under livet kan en depression eller mani utlösas. Detta kan åskådliggöras med en "stress-sårbarhetsmodell".

Mediciner vid bipolär sjukdom

Medicinering med stämningsstabiliserande medicin är basen för behandlingen av bipolär sjukdom.

Dessa mediciner verkar genom att få hjärncellerna att tillväxa, bli mer motståndskraftiga och stabila.

På så sätt minskar risken för svängningar mellan mani och depression. Utan sådan medicin är risken för återinsjuknanden i bipolär sjukdom mycket hög. För många räcker det med en stämningsstabiliserande medicin, men det är ännu vanligare att det behövs en kombination av flera mediciner.

Oftast är behandlingen med stämningsstabiliserande medicin livslång. Några exempel på läkemedel som ofta används mot bipolär sjukdom är:

Litium

(Lithionit®) är den mest beprövade stämningsstabiliserande medicinen med effekt mot både manier och depressioner. Biverkningar förekommer i form av bland annat skakning, ökad urinmängd, diarré och viktökning, men de flesta har inga eller lindriga biverkningar. Doseringen av litium styrs med hjälp av regelbundna mätningar av litiumhalten i blodet 3-4 ggr/år. Regelbundet kontrolleras också sköldkörtel-, bisköldkörtel- och njurfunktion, som i vissa fall kan påverkas av litium.

Valproat

(Ergenyl®, Orfiril®, Absenor®) används främst som tillägg eller alternativ till litium för att behandla och förebygga manier. Biverkningar förekommer ibland, främst trötthet, magbesvär och viktökning. Kräver blodprovskontroller i början av behandlingen.

Lamotrigin

(Lamictal®) är en stämningsstabiliserare som främst används som tillägg till litium för att behandla och förebygga depressioner vid bipolär sjukdom. Kan i vissa fall ge hudutslag och dosen måste därför trappas upp långsamt under minst 4 veckor.

Neuroleptika

(Zyprexa®, Haldol®, Risperdal®, Zeldox®, Trilafon®, Cisordinol®, Seroquel®, Abilify®) används som behandling mot akuta manisymtom. Behövs ibland som förebyggande medicin på långtidsbasis. Seroquel har också effekt mot depression vid bipolär sjukdom.