Viktigt att få vara förälder

I oktober 2013 så fick Psykiatri Sydvästs arbete med barn som nära anhöriga landstingets pris ”Märkvärd utveckling”. Införandet av barnombud, ett familjerum på kliniken och samarbete med kommunerna har betytt mycket för de patienter som utöver att vara psykiskt sjuka, också är föräldrar.

-Det är mycket uppskattat att  bli uppmärksammad som förälder. Många känner sig tyngda av skuld och har dåligt samvete över hur deras sjukdom kan drabba barnen. Nu kan de få avlastning och förståelse istället, säger Psykiatri Sydvästs barnsamordnare Anette Ståhl.

Idag finns det två barnombud på varje enhet. De har möjlighet att få utbildning och deltar på planerade möten två gånger om året med inbjudna föreläsare och andra aktiviteter.
- Det är ett stort engagemang bland barnombuden och de tar uppdraget på allvar. Det är flera som hänger med i lagstiftning och i utvecklingen, säger Anette.

Familjerummet Saltkråkan

Under 2012 - 2013 så byggdes ett av rummen på plan 8 i M-huset på Huddinge sjukhus om till familjerum med pengar från heldygnsvårdens Parasollprojekt. Det projektet leddes av Marianne Kevin och en elev från Beckmans Designhögskola anlitades för designen av rummet. Det invigdes
i mars 2013 och går numera att boka som lokal.
-Nu kan patienterna träffa sina barn i en bra miljö. Tidigare har många patienter tyckt att det varit direkt olämpligt att träffa dem i sjukhusmiljön.

Det är relativt vanligt att patienter inom psykiatrin även är föräldrar och har en familj. Nu erbjuds två olika metoder för att hjälpa de som har barn, dels Beardslee’s familjeintervention och dels ”Föra barn på tal”. Anette Ståhl utbildar i båda metoderna.
- Jag har inte några negativa erfarenheter från att arbeta med de metoderna eftersom de utgår ifrån föräldrarnas egna kunskap om sin sjukdom och att vi fokuserar på det som faktiskt fungerar. Det uppfattas som positivt och stärkande, säger Anette.

Barnkraft

En viktig del av arbetet med barn som närstående till psykiskt sjuka är också det samarbete som finns med Huddinge- och Botkyrka kommun i det som kallas ”Barnkraft”. Patienter i öppenvården kan delta i stödgrupper på kvällstid.

Kliniken har haft barnombud sedan 90-talet men innan en lagstiftning kom på plats så gick arbetet lite upp och ner beroende på vilka som engagerade sig. När tillägg gjordes enligt barnkonventionen i Hälso- och sjukvårdslagen och Patientsäkerhetslagen 2010 så finns nu ett starkt stöd för att lyfta arbetet med barn som närstående.

Prissumman på 100 00 kronor för ”Märkvärd utveckling” kommer att gå till kompetensutveckling i det fortsatta arbetet.

Mer information om klinikens arbete med barnombud

Tidigare nyhet om familjerummet