Beckmanselev inreder familjerum

Torsdag 21 mars 2013 invigdes ett familjerum som är anpassat för barn. Psykiatri Sydväst har fått hjälp av Willy Chong, elev på Beckmans Designhögskola.

Willy ChongWilly Chong tycker att samarbetet har varit givande, att tillsammans skapa en positiv miljö för samtal och umgänge.
- Det är bland det roligaste jag vet som designer, att man alltid har möjligheten att beröra någon annan positivt, säger Willy Chong.

Skapandet av ett familjerum började sommaren 2012 och är en del ett större projekt som pågår inom psykiatrins heldygnsvård och kallas Parasollprojektet. I det ingår att det ska tas större hänsyn till barn som anhöriga till patienter inom psykiatrin.
- Det jag är mest stolt över som projektledare är att vi kunde lämna landstingsperspektivet och istället tagit hänsyn till de som rummet är tänkt för, barnen, samt våra patienter, säger Marianne Kevin, kurator och projektledare på Psykiatri Sydväst.

Det har funnits flera utmaningar i det här projektet. Huddinge sjukhus är K-märkt vilket försvårar all ombyggnation av lokaler i sjukhuset. Byggnaderna ägs och förvaltas av Locum, landstingets fastighetsbolag. All upphandling av möbler och inredning behöver ske på rätt sätt. Det är naturligtvis också en process att åstadkomma något nytt.
- Önskemålen var att rummet skulle kunna användas för samtal, för en familj att kunna träffas och umgås, eller nyttjas av mödrar för att kunna amma i ett privat rum. I princip skulle tre rum få plats i detta lilla avlånga rum och det tycker jag att vi funnit en bra lösning för, säger Willy Chong.

I Psykiatri Sydvästs nya familjerum kommer också möjligheten till familjesamtal att finnas genom klinikens barnombud Anette Ståhl.

Bakgrund
Barn under 18 år får inte komma in på vårdavdelningarna på grund av säkerhetsskäl. Vilket tidigare har lett till att de fått vänta utanför avdelningarna i hisshallarna på sjukhuset, eller hittills bara kunnat träffa sina föräldrar i konferensrum eller liknande.