Braining under pandemin

På Psykiatri Sydväst erbjuds patienter och personal Braining, pulshöjande träning i grupp. Metoden ingår i klinikens behandlingsutbud och riktar sig framförallt till patienter som har symtom på ångest eller depression.

Träningspassen leds av utbildade medarbetare på kliniken, så kallade Brainingledare och Brainingvärdar, och övriga medarbetare deltar i mån av tid. 

När pandemin slog till förra våren corona-anpassades Braining med utökade hygienrutiner och tydliga riktlinjer för att säkerställa att bara symtomfria personer deltog i träningen. Under hösten 2020 reducerades maxantalet deltagare på passen och det innebar att personalen fick stå tillbaka till förmån för patienterna under en period. Men efter ett kort uppehåll under jul- och nyårshelgen bestämde sig Braining-teamet för att hålla alla de pulshöjande träningspassen utomhus, för att kunna erbjuda smittsäker träning till så många patienter och medarbetare på kliniken som möjligt.

- För oss är det viktigt att Braining kommer så många patienter och medarbetare som möjligt till gagn. Genom att hålla de pulshöjande passen utomhus slapp vi begränsa antalet deltagare, säger Åsa Anger, överläkare i psykiatri och samordnare för Braining.

Till en början var det bara ett fåtal patienter och medarbetare som trotsade vintervädret. Men allt eftersom ökade antalet deltagare på utomhuspassen, trots snö och flera minusgrader.

- Under vintern var det kanske inte alltid så lockande att dra på sig träningskläder och gå ut men när vi väl stod där som grupp, kändes det extra bra. Bara det att få till träningen, som kan vara motigt i sig, och dessutom utomhus i snö och kyla – det var väldigt inspirerande, berättar Åsa.

Alla medarbetare på Psykiatri Sydväst uppmuntras att delta på Brainingpass och klinikledningen har höga ambitioner för metoden, som uppfunnits av forskare på kliniken. Ett av de prioriterade målen för i år är att alla chefer som ännu inte testat Braining, ska göra det. Och att antalet patienter som behandlas med metoden, ska öka.

- Det finns samlad evidens för att fysisk aktivitet ger effekt vid depression. Vid lindrig till måttlig depression är effekten av träning lika god som effekten av antidepressiva läkemedel och kognitiv beteendeterapi. Vi vet också att många av våra patienter har svårt att få till träning på egen hand och vill träna tillsammans med personal på kliniken, säger Åsa.

 

Här kan du läsa mer om Braining, träning för hjärnan. 

Publicerad 2021-06-01