Utvecklingsprogram

Här anmäler dig till Psykiatri sydvästs Utvecklingsprogram för specialistläkare

Din anmälan avser 4 moduler á 2 dagar: 
5-6 mars 2020: Diagnostik
8 och 15 maj 2020: Behandling och handläggning 
8-9 oktober 2020: LPT och ledarskap
26-27 november 2020: Akutpsykiatri

Plats: Psykiatri Sydväst, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, M58, lokal Askö

OBS! Anmälan avser hela kursen, dvs alla fyra moduler.

Fyll i formuläret nedan och tryck sedan på knappen Skicka.
Automatisk bekräftelse på mottagen anmälan visas på skärmen direkt efter.
Om du inte får automatisk bekräftelse så har din anmälan inte gått igenom, kontrollera då att alla rader är ifyllda och försök igen.