Specialistläkare

Psykiatri Sydväst har drygt 40 specialistläkare som är verksamma inom såväl öppen vård som sjukhusförlagd sluten vård på de olika sektionerna.

För att upprätthålla en hög nivå av vetenskaplighet och klinisk kompetens i verksamheten arbetar vi för att ge de specialistkompetenta läkarna en kontinuerlig vidareutbildning.

Då den vetenskapliga utvecklingen inom neurovetenskap går snabbt framåt är kunskaper inom området i hög utsträckning en färskvara som ständigt behöver uppdateras. Därför finns på kliniken en studierektor som arbetar med särskild inriktning på specialistläkarna och deras fortbildning.

Läkarna vid Psykiatri Sydväst erbjuds fortbildningskurser som ges vid fyra tillfällen per år.

Specialister från vår egen och andra kliniker ger då föreläsningar och interaktiva kurser om de stora sjukdomsgrupperna men även om t.ex. psykoterapi, farmakologi, psykisk sjukdom vid graviditet, grundläggande neurovetenskap.

Förutom kursverksamheten ordnas studiedagar, falldragningsseminarier, handledarutbildningar, producentobunden läkemedelsinformation med mera, och ett månatligt nyhetsblad ger tips om annan fortbildning, nya böcker, viktiga artiklar från vetenskaplig press och kulturevenemang med psykiatrisk anknytning.