Nationella nätverksmötet för funktionella neurologiska symptom

Du kan inte längre anmäla dig via denna länk. 

Vid frågor kontakta någon av oss: marie.bendix@sll.se, yvonne.thysell@sll.se, malin.ljungdahl@sll.se