Svar på vanliga frågor

Vad innebär en årskontroll?

Alla patienter som har kontakt med psykiatrin inom Region Stockholm ska erbjudas en årskontroll. Denna utgör en grundnivå av uppföljning för ditt tillstånd och ger dig möjlighet att påverka planeringen av din vård. Vid besöket går du tillsammans med läkaren igenom vilka insatser som pågår och planeras vid mottagningen och en översiktlig kontroll av din psykiatriska och kroppsliga hälsa, din livssituation, dina läkemedel och annan behandling samt uppdatering av din vårdplan.

Information om kostnader för intyg

Om du har behov av:

  • Medicinintyg på engelska för länder utanför Schengenområdet tillkommer en extra kostnad 375 kr
  • Intyg till Transportstyrelsen tillkommer en extra kostnad på respektive 750 kr.  
  • Extra kostnader kan tillkomma vid mer omfattande intyg, se mer information på 1177.se

 

Vad gäller om du blir sjuk?


Om du har förkylningssymtom som t ex snuva, hosta, halsont och/eller feber vill vi att du kontaktar oss så snart som möjligt på telefon 08-123 483 57 eller via 1177.se. Vi bokar då om ditt besök till telefon- eller videosamtal.