Heldygnsvård

Heldygnsvården är både en möjlighet och säkerhet för dig som patient. Inom heldygnsvården är du inlagd på en avdelning och kan få en högre grad av omvårdnad och behandling när det behövs.

När krisen har lagt sig blir du utskriven från heldygnsvården och kan få fortsatt hjälp och stöd inom en öppenvårdsmottagning. Målet är att du ska få hjälp att tillfriskna så pass mycket att du kan avsluta din behandling hos oss.

Inom heldygnsvården vårdas du endast en begränsad tid, alltifrån en dag till några veckor. På avdelningarna arbetar läkare, sjuksköterskor och skötare. Det finns ofta även kuratorer och arbetsterapeuter kopplade till verksamheterna.

Värt att känna till är att det är möjligt att du, beroende på hur platsläget inom heldygnsvården ser ut, blir erbjuden vård på en avdelning med en annan diagnosriktning än din.

Våra avdelningar för heldygnsvård

Klicka på respektive avdelning för information och kontaktuppgifter.