Webbinarium om pandemins påverkan på människors psykiska hälsa

Den 28 maj anordnar Centrum för psykiatriforskning ett webbinarium om pandemins påverkan på människors psykiska hälsa. Från Psykiatri Sydväst deltar Lina Martinsson, verksamhetschef, Christian Rück, professor och överläkare samt Oskar Flygare, psykolog och doktorand.

Webbinariet äger rum den 28 maj klockan 13.00-14.30. 

Programpunkter

Vad vet vi om covid-19 och psykisk ohälsa - vad behöver vi undersöka vidare?

Under denna programpunkt diskuteras även följande frågor: Hur upplevde psykiatriska patienter sin hälsa under den tidiga fasen av pandemin? På vilka sätt behövde vården ställa om för att möta patienternas behov? 

Föreläsare: Oskar Flygare, psykolog och doktorand vid Karolinska Institutet.

Oro i pandemitider – hur hanterar vi ohjälpsam oro rörande en global kris?

Här presenteras effekter av ett självhjälpsprogram för att hantera oro under pandemin, och hur detta program har kunnat användas inom sjukvården.

Föreläsare: Tove Wahlund, psykolog och post doktor vid Karolinska Institutet.

Leder en pandemi till fler suicid?

Här presenteras data, från 1910-1978, utifrån Sveriges tidigare influensapandemier. Under programpunkten diskuteras även frågan: Hur kan man tolka studierna och aktuell data kring suicid?

Föreläsare: Christian Rück, professor vid Karolinska Institutet.

Panelsamtal med experter från psykiatrisk vård och brukarförening

Webbinariet avslutas med panelsamtal. De som deltar i panelen är:

  • Lina Martinsson, verksamhetschef Psykiatri Sydväst
  • Göran Rydén, verksamhetschef BUP Stockholm
  • Åsa Konradsson-Geuken, docent i farmakologi vid Uppsala Universitet och styrelseledamot i Schizofreniförbundet

Anmälan

Anmäl dig här.