Trainee på Psykiatri Sydväst  - "Det är kul att pröva allt"

Vi har ett traineeprogram för sjuksköterskor inom heldygnsvården. Att vara trainee-sjuksköterska här hos oss innebär att man under två år arbetar på fyra avdelningar. Dessutom ingår olika utbildningar, som planeras terminsvis.

Anna Shattuck Ramberg och Amanda Alvåg är våra första traineesjuksköterskor i tjänst. De har snart varit här i fyra månader.

- Först är det lite av en chock att börja arbeta som sjuksköterska direkt efter utbildningen, säger Amanda, vare sig det är en traineetjänst eller en vanlig tjänst. Men nu känns det bra att veta att man kommer att få ”avbrott” och byta avdelningar och inriktningar.

- Det är inte så mycket psykiatri inom själva sjuksköterskeprogrammet, påpekar hon. Det är bara fyra veckor totalt på utbildningen. Så det här är ett bra sätt att få en överblick över psykiatrin.

- Istället för att byta jobb ofta så här i början, inflikar Anna, får vi nu gå runt och prova nya områden inom våra tjänster, vilket känns bra.

Nu arbetar Amanda på M68 och Anna på M77. Efter några månader kommer de att byta avdelningar med varandra. Och andra året blir det ytterligare två avdelningar, som ännu inte är bestämda.

Slump och intresse

Anna och Amanda känner varandra sedan tidigare, då de gick sin sjuksköterskeutbildning i samma klass.

- Det var Anna som hittade de här tjänsterna på sll:s jobbsajt, berättar Amanda. Vi ville båda arbeta inom psykiatri och tyckte det verkade bra med de utbildningar man skulle få internt här.

- Det var nog både lite slump och lite intresse, att vi hamnade här, sammanfattar Anna.

- Så här i början var det mycket vanliga grundutbildningar som brandutbildning och utbildning i TakeCare, säger Anna, men nu kommer vi även att få vara på Jourmottagningen och ECT:n. Även om många utbildningar är sådana som all personal får gå ändå, så prioriteras vi särskilt.

Fastän de idag arbetar inom heldygnsvård, så kan de tänka sig att arbeta inom öppenvården också.

- Jag gillar verkligen personlighetssyndrom, säger Anna.

- Och jag trivs mycket bra med att arbeta på en psykosavdelning, berättar Amanda. Från början trodde jag att det var ångest och depression jag ville jobba med, men det har verkligen ändrats för mig nu.

- Det är kul att pröva allt! fortsätter hon.

- Vi har inte så mycket att jämföra med, eftersom det här är våra första jobb som sjuksköterskor, säger Amanda.

- Det vi ser är väl att man skulle kunna ha ett bättre samarbete mellan avdelningarna och hjälpas åt mer.

De verkar nöjda och tycker att jobben motsvarar deras förväntningar.

- Vi har en gemensam mentor på en annan avdelning, som vi har regelbunden kontakt med. Det är jättebra! säger de båda.

- Vi känner oss som en del i arbetsgruppen och flera äldre har sagt att de hade velat göra samma sak när de var nyutexaminerade, avslutar Anna.

Bakgrund och framtidshopp

Idén med traineesjuksköterskor hos oss kommer ursprungligen från Sebastian Furusand, vårdenhetschef på M68 och Nina Henriksson vårdenhetschef på M77. Traineetjänster finns inom somatiken men är nytt inom psykiatrin. Det passar bra för nyutexaminerade eller de som bara arbetat ett kortare tag.

- Själva idén till traineeprogrammet, berättar Sebastian Furusand, kom ur att vi var några chefer som planerade utifrån framtidsperspektivet. Vi märkte att alla var upptagna med att anställa till sina egna enheter. Här såg vi en möjlighet att bredda utbudet och att även komplettera med fler nyutbildade som skulle våga söka sig till psykiatrin. De tycker att det har fungerat bra så här långt och tycker det ska bli spännande med det första avdelningsbytet som kommer i höst.

Vision om ständiga trainees

- Vi har som chefer fått tänka bredare, att inte bara tänka på vårt eget och vår enhet utan på det som kommer och samplanera, fortsätter Sebastian.

- De kommer att hjälpa varandra som sjuksköterskor och jag tror att det är lättare att arbeta över gränser när du som sjuksköterska känner till andra avdelningar på huset. 

Hans vision är att ha några pågående trainees hela tiden. Han tycker det skulle vara bra att de blir fler och blir som en grupp. Det är han säker på kommer att öka förståelse och samverkan mellan avdelningarna. Utbildningarna ingår som ett paket för varje termin och cheferna är lyhörda för om det blir för mycket eller så av dem. Traineerna får även gärna komma med tips om de hittar utbildningar, så ser man över om det finns ekonomi för detta.

- Det här är verkligen en kvalitetsförbättring för Psykiatri Sydväst, fyller Nina Henriksson i. Det här resulterar i sjuksköterskor med betydligt bredare kompetens samt ökad förståelse i vårdövergångar, då de varit på fler avdelningar under längre tider samt även en del på de olika öppenvårdsenheterna.

- Det blir ökad kompetens i fler diagnoser och kunskap kring de olika processerna, säger hon. Och det stärker såväl den enskilda sjuksköterskan som arbetsgruppen och inte minst vår klinik!  

Vill du veta mer om vårt traineeprogram?

Då kan du kontakta
vårdenhetschef Farzad Abassi, 070-001 14 39 eller
vårdenhetschef Therese Nordin, 072-204 331 57

Publicerad 2018-06-15