Symboliska utmärkelser med stor ära

Två EINAR-statyetter gick till medarbetare vid Psykiatri Sydväst vid Institutionens dag på Klinisk Neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Institutionen för neurovetenskap på KI (den näststörsta av de 22 institutionerna) delar varje år ut EINAR-statyetter inom fem olika discipliner. Utdelningen äger rum under högtidliga former i KI:s Aula Medica. EINAR står för Excellence In Neuroscience resARch.

I år gick två av de prestigefyllda prisen till Psykiatri Sydvästs medarbetare. Lina Martinsson fick den för bästa avhandling och Jesper Enander samt Christian Rück (i samarbete några externa medförfattare) fick den för bästa publikation. Det var tack vare att en av artiklarna i Jespers kommande avhandling* publicerades i anrika British Medical Journal i december.

- Det är jättekul och smickrande att få detta pris i denna hårda konkurrens, säger Jesper, som forskar kring dysmorfofobi (självupplevd fulhet, även kallad BDD). Hans forskning har uppmärksammats även av svensk media vid flera tillfällen. De har själva arbetat aktivt mot pressen, men som Jesper själv säger är utseende att tacksamt ämne att skriva om idag.

- Det är viktigt att få uppmärksamhet som forskare, säger Lina, som disputerade för ett år sedan. Som forskare lever man på att bli citerad och som kliniker är det viktigt att få lyftas fram.

- Dessutom är det viktigt för jämlikheten att kvinnliga forskare uppmärksammas, påpekar Lina. Vad gäller antal doktorander är det bra jämvikt mellan könen, men ser man till docenter och professurer råder ojämlikhet. Juryns motivering för hennes pris som bästa avhandling  var den fina kombinationen av högkvalitativ klinisk forskning och högteknologisk molekylär biologi. Hennes avhandling har titeln: Biology of Lithium Response in Bipolar disorder: Genetic mechanisms and Telomeres.   

 

*Jesper Enander disputerar på KI den 5 maj med ”Etiology, prevalence, and development of novel treatment for body dysmorphic disorder”