Sammanslagen psykosvård

Vi har samlat vår all vår psykosvård inom öppenvården. Psykosprogrammet är förlagt till Flemingsberg. Det är psykosprogrammen i Hallunda och Flemingsberg som slagits ihop, tillsammans med psykosprogrammet TIPS (Tidig behandling av Psykos).

Med all vår psykosvård samlad på ett ställe kan vi erbjuda en bättre och mer jämlik vård och kan samtidigt lägga ännu mer resurser till behandlingsarbete. Vi arbetar som tidigare med ett särskilt program för dig som för första gången söker psykiatrin på grund av psykotiska symptom (TIPS). Tidiga insatser vid förstagångspsykos är avgörande för både patient och samhälle.

Aktuell adress är Röntgenvägen 3, plan 8, i Flemingsbergs centrum, mitt emot Huddinge sjukhusområde.