Så här arbetar Mottagningen för Tvångssyndrom

Mottagningen för Tvångssyndrom (MFT) bjöd på en strålande föreläsningskväll om sin verksamhet för en liten men mycket engagerad publik, när kliniken traditionsenligt arrangerade Psykiatrins Dag för allmänheten den 5 november. 

Diana Djurfeldt, ledningsansvarig överläkare, inledde kvällen med att allmänt presentera mottagningen, vad tvångssyndrom innebär, vilka behandlingsmetoder som används samt forskning och utveckling om tvångssyndrom på mottagningen. Josefin Ahlqvist, psykolog, berättade om den psykologiska behandlingen på mottagningen, vilka behandlingar som erbjuds och hur t ex KBT-modellen för tvångssyndrom ser ut.

Två av psykologkandidaterna gjorde ett rollspel som förtydligade hur exponeringsbehandling går till. Överläkare och leg psykoterapeut Maria Gomez Suarez pratade om anhörigutbildningen, hur de anhöriga får verktyg för att bemöta tvånget hos patienten och hur viktig anhöriga är för behandlingsresultatet vid just tvångssyndrom. De tre psykologkandidaterna (Sofia Dinnetz, Sofia Jägholm och Linnéa Törnhage) fick reflektera över sin praktik under höstterminen på mottagningen där de fick arbeta självständigt under handledning och var en viktig del av verksamheten.

Volen Ivanov, psykolog från Psykiatri Nordväst och doktorand vid KI, berättade om den i DSM 5 nya diagnosen Samlarsyndrom (hoarding), vad skillnaden är mellan att samla mycket saker och att vara en s k "hoarder" samt presenterade sin pågående behandlingsstudie som bedrivs delvis på MFT.

Därefter blev det paus med fika och frågestund samtidigt som Svenska OCD-förbundet Ananke fanns på plats för att informera om sin verksamhet. Vidare så berättade Lina Lundström, psykolog, om Internetbehandling vid tvångssyndrom och hennes forskningsstudie som kommer att jämföra traditionell KBT-behandling vid tvångssyndrom och KBT-behandling via internet – ytterligare en i raden av många studier som har som mål att öka tillgängligheten till effektiv behandling.

Helene Ringberg, student vid Psykologprogrammet, redogjorde för sin pilotstudie Behandling av tvångssyndrom med samsjuklig Aspergersyndrom. Avslutningsvis höll PTP-psykolog Johan Skenk i ämnet "Komplicerade fall" där han beskrev hur de arbetat med en komplex patient som har flera olika diagnoser.