Föreläsning om regionalt vårdprogram "Psykisk sjukdom i samband med graviditet och spädbarnsperiod"

För att erbjuda kvinnor med olika typer av psykisk sjukdom en mer sammanhållande behandling och stöd inför och i samband med barnafödande har ett regionalt vårdprogram tagits fram. Under en föreläsningseftermiddag presenteras vårdprogrammet med särskilt fokus på tiden efter förlossningen. Föreläsningen avslutas med författaren Helena Askéns egen berättelse från boken "Moderslycka: Vart tog glädjen vägen?". 

Målgrupp

Alla som deltar i ett tvärprofessionellt samverkansteam och andra intresserade

När & var

Torsdag den 3 december 2015 kl 13.30-16.30, Nana Swartz, Karolinska/Solna

Föreläsare

Margareta Blomdahl Wetterholm/Marie Bendix
Karin Södeblom Börjesson
Gunnel Berggren
Lotta Lindfors
Helena Askén

Kostnad

Seminariet är kostnadsfritt

Anmälan

Senast den 27 november 2015 till Lotta Lindfors, se nedan

Upplysningar

Lotta Lindfors, vårdutvecklare BHV syd
anncharlotte.lindfors@sodersjukhuset.se 

 Varmt välkommen!