Prisad internetbehandling mot hälsoångest

Vår KBT-behandling via nätet mot social fobi och hälsoångest har vunnit Dagens Medicins Athenapris.

Det är Psykiatri Sydväst och Gustavsbergs vårdcentral inom Stockholms läns sjukvårdsområde som tillsammans med Karolinska Institutet får Athenapriset för sitt arbete med och forskning kring behandling av patienter med social fobi och hälsoångest (hypokondri). 

I sin bedömning tittar juryn särskilt på att forskningen har skett i nära samverkan mellan akademi, sjukvård och näringsliv. Övriga kriterier är medicinsk nytta, innovationshöjd, angelägenhetsgrad, vetenskaplig kvalitet och samhällsnytta.

Den psykologiska behandlingsmetod som används är kognitiv beteendeterapi (KBT). Via internet får patienten strukturerad behandling med instruktioner och övningar, liksom regelbunden återkoppling från sin behandlare. 

Stort grattis till priset!