Patienten i centrum med ny organisation

Psykiatri Sydväst omorganiserar för att bättre tillgodose god vård och rättvis tillgänglighet. Vården erbjuds i behovsanpassade vårdprocesser. Ett viktigt syfte är att skapa ett effektivare flöde för dig som patient vid utredning, behandling och uppföljning av vårdresultat

På det här sättet tror vi att du som patient också får kortare väntetider och kommer till rätt behandling snabbare. Kliniken kommer att organiseras i en heldygnsvårdsektion, en öppenvårdssektion samt en processektion där främst läkarna organiseras och varifrån de olika vårdprocesserna organiseras och samordnas för flöde genom öppen- samt vid behov heldygnsvården.

En gemensam utredningsenhet öppnas i den nya organisationen och blir den dominerande remissingången till klinikens öppenvård. Läs mer om den i nyheten ovan.

Den 1 januari 2016 sjösätts den nya organisationen.