Ökat patientinflytande

Nu satsar Psykiatri Sydväst på ökat patientinflytande. Sedan den 2 mars har kliniken anställt en Brukarinflytandesamordnare (BISAM) vars primära uppgift blir att starta patientforum på heldygnsvårdsavdelningarna. En brukarinflytandesamordnare har egen uttalad erfarenhet som patient inom psykiatrin och blir därför en bra brygga mellan patienter och personal.

Senare kommer vår BISAM bland annat även vara delaktig i brukarråd på öppenvårdsmottagningarna och etikcaféer, bevaka inflytandefrågor samt arbeta med patientsäkerhetsfrågor och riskbedömningar.

Ökat patientinflytande är ett av klinikens fokusområden i år och det ligger helt i linje med SLSOs utvecklingsprogram Psykiatri 2015, som gäller den landstingsägda vuxenpsykiatrin i Stockholms län.