Nya behandlingar via internet

OCD-programmet vid Psykiatri Sydväst erbjuder från och med mitten av september kognitiv beteendeterapi (KBT) via internet för tvångssyndrom och dysmorfofobi (BDD - självupplevd fulhet).

Det behövs ingen remiss för att anmäla intresse till behandlingen och anmälan görs via 1177 Vårdguidens e-tjänster. I samband med anmälan görs en screening för att se om patienten lämpar sig för internetbehandling. Mer information om anmälningsförfarandet och behandlingen finns på internetpsykiatri.se i samband med behandlingsstarten.  Behandlingen, som tar 12 veckor att genomgå, har riksintag.

Publicerad 2018-08-29