Ny behandling mot depression prövas

Transkraniell magnetstimulering, TMS, är en ny metod för behandling av depression. 

Behandlingen testas just nu i en vetenskaplig studie vid två psykiatriska verksamheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde. Preliminära undersökningar visar att metoden är effektiv och med färre biverkningar än vanlig elbehandling (ECT).

TMS innebär att den främre delen av hjärnan stimuleras genom korta pulser av ett magnetfält. Behandlingen tar ungefär en timme att genomföra och ges dagligen under fyra veckor, sammanlagt vid 20 tillfällen.

Just nu pågår en studie om dos-respons, det vill säga att vi undersöker vid vilken dos som behandlingen är som mest effektiv. Senare kommer TMS också att jämföras med elbehandling. 

– Till skillnad från elbehandling är TMS en metod som inte har visat sig ge minnes- eller koncentrationssvårigheter under pågående behandling, berättar Ullvi Båve, medicinskt ansvarig överläkare vid ECT-verksamheten på Norra Stockholms psykiatri. Patienten behöver heller inte sövas, utan kan vara vaken under behandlingen. 

– Behandlingen med TMS kommer troligen inte kunna ersätta elbehandling, med tanke på att det finns vissa diagnoser där elbehandling är förstahandsbehandling. Elbehandling används också för vissa mycket svårt sjuka patienter. TMS avser bara en viss grupp patienter med depression, medan elbehandling är en metod som används för att behandla fler diagnoser. 

Vad behandlingen exakt kommer att innebära för patienterna är svårt att säga i nuläget.

– Eftersom depression är en återkommande sjukdom ser vi TMS som ett slags akutbehandling när annat inte fungerar. Än så länge vet vi för lite för att kunna rekommendera den rakt av.

Norra Stockholms psykiatri och Psykiatri Sydväst är idag de enda kliniker i Sverige där TMS-behandling genomförs. Projektet startades i maj 2014 och beräknas pågå i två år. Behandlingen sker på S:t Görans sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.