Mot bättre hälsa i Botkyrka

Bättre hälsa och ökad livskvalitet är målet med hälsoprojektet för psykosprogrammets patienter i Botkyrka. Projektet har just dragit igång. I slutet av februari anordnades med kick off för de deltagande patienterna, som är glada och positiva till detta. Mottagningen har ansökt och fått PRIO-medel från landstinget för att utveckla och satsa på den fysiska hälsan för sina patienter. Målet är helt enkelt att de psykossjuka ska få en bättre somatisk hälsa genom hälsobefrämjande insatser.

Bakgrund
Det föreligger förhöjd risk för dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar hos personer med psykossjukdom. Många har för högt BMI på grund av ohälsosam livsföring där rökning, fel kost och brist på motion är de stora bovarna. Cirka 50 % av mottagningens patienter hade för högt BMI 2013. Och av dessa 50% hade nästan tre fjärdedelar över 30 i BMI.

Peppa patienterna
Johan Can arbetar som skötare på Psykosprogrammet i Hallunda och har nu blivit projektledare för Hälsoprojektet.

- Målet är att involvera många patienter som ska komma hit och delta. Vi ska bli bäst på detta i Stockholms län! säger han. Vi har PRIO-medel för projektet i två år och meningen är att 70 % av våra patienter ska ha blivit erbjudna hälsobefrämjande insatser under denna tid.
- Många av dessa patienter är svåra att få igång, berättar han vidare. Därför har all personal på mottagningen blivit involverad och gått kurs i motiverande samtal. Det var fantastiskt bra och givande!

Nu ska därför all personal, oavsett vem patienten möter, kunna peppa patienterna att hänga med i hälsoprojektet.

- Många av våra patienter har suttit hemma år efter år. Många kedjeröker och lever på snabbmat. De kan faktiskt må bättre, konstaterar Johan.
- Nu ligger det på varje behandlares ansvar att ta samtalet med patienten.

Mätningar
De 18 patienter som nu gått med i projektet har mätts in. De har fått väga sig, mätt längden för att få fram sin BMI, mätt midjemått, tagit puls och mätt blodtrycket samt tagit ett blodprov för att kunna mätaHBa1C (långtidsblodsockret) på alla som har   registrerats. Dessutom har patienterna fått fylla i skattningsskalor om sitt välbefinnande. Dessa områden kommer sedan att mätas igen i mitten av projektet samt på slutet (om två år) för att sedan kunna utvärdera projektets resultat.

Upplägget
På tisdagar har man en hälsogrupp. Först börjar man med att väga sig samt läsa av stegräknaren med veckans steg, därefter kör man teori i 30 minuter om kost och vad man bör äta. Där bjuds patienterna också på varsin hälsosmörgås, frukt och kaffe. Därefter tar man en gemensam promenad på cirka en timme. Till promenaderna har patienterna fått varsin stegräknare. Det gör att de kan sporras till promenad även vid sidan om dessa träffar. Förutom att räkna steg visar räknaren även kaloriförbränningen.

På fredagar har man renodlade promenadgrupper. Grupperna är uppdelade i en långsam och en något snabbare, så man ska känna sig bekväm med tempot på promenaden. De är nio i varje grupp. 

Vanligtvis är det Rustan Hofling och Arsah Bhatti på mottagningen, som håller i tisdagarnas teori om kostlära. Men tanken är att åtminstone en gång kunna ta in en hälsocoach som ska föreläsa om kost och hälsa. Det är även Rustan och Arsah som håller i promenaderna med patienterna, som nu har fått låna gåstavar att från mottagningen.  Johan Can samlar in synpunkter från patienterna om de har några frågor och funderingar samt förbättringsförslag.

Så småningom är även tanken att gruppledarna ska följa med patienterna och handla mat som en del i kostläran. Vad man ska tänka på när man väljer mat och hur man kan planera sina matinköp.

- Det handlar om att förändra ett beteende, förklarar Johan. Nu har vi dessutom draghjälp av att det ligger rätt i tiden också, att det är trendigt med hälsofrågor och kost och hälsa uppmärksammas mycket i media.

- Det är svårt för folk med denna problematik att ta tag i aktiviteter. Men här kan de peppa och motivera varandra, säger Johan. Det blir en social stund, nyfikenhet väcks och förhoppningen är att detta ska växa och patienterna som deltar bli fler och fler. Till hösten är tanken att vi startar upp nya grupper.

Roligt med hälsoprojektet
Johan berättar att projektet kommer att utvecklas under resans gång och de har planer på att till exempel dra igång en stegtävling längre fram. Varje tisdag eftermiddag sammanställer de reaktioner, tankar och funderingar på vad som hänt och dokumenterar dessa. Vid projektets slut ska resultatet redovisas för bland annat klinikledning och utvecklingscentrum. De hoppas givetvis på att resultatet faller i god jord hos de styrande och att de får fortsätta med detta samt förhoppningsvis kan inspirera andra mottagningar.

- Det är väldig roligt med hälsoprojektet! avrundar Johan. Det är roligt att se både personalens engagemang och patienternas. Jag tror att det här kommer att väcka nyfikenhet hos andra att vilja delta.

-  Och alla är välkomna med förbättringsförslag och synpunkter till mig, säger Johan. Vi är öppna och gör detta för patienternas skull!