PSV

Välkommen Maria Bragesjö, nytillträdd specialistpsykolog på Traumaprogrammet

Vi är så glada och stolta över att Maria Bragesjö nu är en del av oss på Psykiatri Sydväst! Maria har unik kompetens och är ett värdefullt tillskott i arbetet att driva den psykiatriska vården på kliniken framåt, säger Roland Säll, chef för Öppenvårdssektionen.

Först i Sverige med Prolonged exposure-metoden

Maria är ett välbekant namn för många psykologer och känd för att ha introducerat Prolonged exposure i Sverige. Prolonged exposure (PE), en exponeringsbaserad variant av traumafokuserad KBT, är en metod för behandling av PTSD. Maria var först i Sverige med att bli certifierad behandlare och utbildare i metoden och har utbildat många psykologer i landet.

- Jag bestämde mig för att bli riktigt bra på att behandla patienter med PTSD med hög grad av samsjukligheter och utbildade mig i Prolonged Exposure, en form av traumafokuserad KBT. Jag har också jobbat med Prolonged exposure enligt ett speciellt protokoll som ges inom ramen för DBT, berättar Maria Bragesjö.

Maria är leg. psykolog och specialist i klinisk psykologi och leg. psykoterapeut. Hon har lång erfarenhet från klinisk psykiatri och har tidigare jobbat på både Psykiatri Nordväst och Norra Stockholms psykiatri, där hon behandlade patienter med PTSD. På Norra Stockholms psykiatri hade hon även ett klinikövergripande uppdrag att öka kunskapen om PTSD, hur man bedömer och vilka behandlingsmetoder som rekommenderas.

Utvecklat nytt arbetssätt

Under sin tid inom den kliniska psykiatriska vården träffade Maria i regel patienter som blivit traumatiserade för många år sedan.

- Det tar lång tid att hitta patienterna och jag ville träffa dem mycket tidigare, säger Maria.

Det fick hon möjlighet att göra på KS, där hon för några år sedan fick i uppdrag att tidigt fånga upp patienter som hamnade på akuten inom den somatiska vården och som riskerade att utveckla PTSD. Att tidigt fånga upp patienter som senare kan utveckla PTSD, och erbjuda dem intervention, var ett helt nytt sätt att arbeta. Maria jobbade under den här perioden bland annat på en enhet på KS som servade sjukhuset med psykologisk behandling för dem som haft en skada eller sjukdom som lett till vård på sjukhuset.

Forskar på PE efter en potentiell traumatisk händelse

Maria är doktorand vid avdelningen för psykologi, Karolinska Institutet och forskar på användningen av PE tidigt efter en potentiellt traumatisk händelse. I sitt doktorandprojekt har hon utvärderat internetförmedlad Prolonged exposure under tre veckor som en tidig insats under de första två månaderna efter en traumatisk händelse. Den internetförmedlade, tidiga behandlingen jämfördes i studien med naturlig läkning. Studien stärkte resonemanget att den tidiga interventionen funkade bra, berättar Maria.

Specialistpsykolog – en unik tjänst

Som specialistpsykolog på Traumaprogrammet ska Maria driva vårdutvecklingsfrågor och ha ett övergripande ansvar för den psykologiska PTSD-bedömningen och – behandlingen inom programmet. 

- Jag ska säkerställa att bedömning och behandling följer de riktlinjer och kvalitetsindikatorer som finns för vårdprogrammen. Jag ska också ha ett övergripande ansvar och se till att vi ger en så bra PTSD-vård som möjligt, med traumafokuserad KBT eller EMDR. Att hela tiden driva utvecklingen och förbättra vården på Traumaprogrammet blir en viktig del av mitt arbete, säger Maria.

Maria är sedan tidigare utlånad en liten del till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) där hon är projektledare för Kunskapsspridning av Regionalt vårdprogram PTSD. Sin roll på HSF kommer hon ha kvar året ut.

Publicerad 2021-03-03