Maria Bragesjö disputerar

Den 4 juni disputerar Psykiatri Sydvästs specialistpsykolog Maria Bragesjö! Hon disputerar i psykologiska interventioner baserade på trauma-fokuserad KBT för personer som nyligen varit med om ett psykologiskt trauma.

Interventionerna har dels testats i traditionellt format, med fysiska besök på Karolinska universitetssjukhuset och Södersjukhuset för personer som sökt vård på dess akutmottagningar. Och dels i internet-förmedlat format med nationell rekrytering av studiedeltagare.

Maria är specialistpsykolog på Traumaprogrammet på Psykiatri Sydväst och doktorand vid avdelningen för psykologi, Karolinska Institutet. Maria har stor kompetens inom PTSD-behandling och är känd för att ha introducerat Prolonged exposure i Sverige. Prolonged exposure (PE), en exponeringsbaserad variant av traumafokuserad KBT, är en metod för behandling av PTSD. Maria var först i Sverige med att bli certifierad behandlare och utbildare i metoden och har sedan dess utbildat många psykologer i landet.

Maria disputerar fredagen 4 juni kl. 09.00 (disputationen sänds via Zoom: https://ki-se.zoom.us/s/67750728012.)