Kan dTMS ersätta ECT?

Deep Transcranial Magnetic Stimulation, dTMS, är en ny behandlingsform som på sikt skulle kunna ersätta eller komplettera ECT-behandling. dTMS har inga nu kända biverkningar, kräver ingen narkos, och används kliniskt i Israel.

ECT-verksamheten på Psykiatri Sydväst var på studiebesök i Jerusalem och Tel Aviv. Nu vill Mats Adler, överläkare på Affektiva mottagningen, inleda forskning för att jämföra ECT med dTMS. Någon sådan jämförande studie har hittills inte gjorts.

dTMS är en vidareutveckling av vanlig TMS, som funnits i många år. TMS gav få eller inga biverkningar, men metoden hade svag effekt mot depression. Nu har metoden vidareutvecklats av forskare i Israel.  dTMS ger en betydlig starkare magnetstimulering än vanlig TMS och kan därför påverka djupt liggande delar av hjärnan. De preliminära resultaten för depressionsbehandling är lovande, och har påvisat god effekt med låg risk för biverkningar.
- Om behandlingen håller vad den lovar så kan dTMS vara ett alternativ till eller ett komplement till ECT, säger Mats Adler.

dTMS är sedan tidigare godkänd för användning inom EU och blev i år också godkänd som behandlingsmetod av FDA i USA.
- Det finns ju nyheter även inom ECT, med bland annat ultrakort pulsbredd, medan dTMS är en ny teknik.  Data för djup transkraniell magnetstimulering är lovande, men det behövs ytterligare forskning för att bekräfta att metoden saknar biverkningar och att metoden har en acceptabel effekt för patienter med djup depression, säger Mats Adler.

FAKTA/ dTMS
Transkraniell magnetstimulering (TMS) är en teknik som används för att ge korta magnetiska pulser till hjärnan. Pulserna leder höga strömmar genom en elektromagnetisk spole placerad intill en patients hårbotten och skapar ett elektriskt fält i den underliggande hjärnvävnaden. När fältet är över en viss tröskel, och är riktad i lämplig riktning, så aktiveras nervceller i hjärnan. Vid djup TMS (dTMS) når magnetpulserna djupare in i hjärnan. Metoden kräver inte narkos och ger inte några kramper som vid ECT.

FAKTA/ ECT
Vid ECT stimuleras hjärnan med en serie korta strömpulser som utlöser ett epileptiskt anfall. Det förändrar balansen i ett flertal signalsubstanser i hjärnan. Patienten är sövd under behandlingen och får även muskelavslappnande medel.