Internetbehandling till hjälp mot depression hos gravida kvinnor

Upp till 10 procent av alla gravida kvinnor drabbas av depression. Få söker hjälp trots att tillståndet innebär risker för både mor och barn. 

Graviditeten innebär en mängd förändringar, bland annat kroppsligt, psykologiskt och relationsmässigt samt i livet i stort.

– Många upplever att förväntningar inför graviditeten inte infrias och det är vanligt att tvivla på sin förmåga som förälder, särskilt om man är nedstämd, säger Viktor Kaldo vid Internetpsykiatri-enheten vid Psykiatri Sydväst inom Stockholms läns landsting. 

Viktor Kaldo är ansvarig forskare för en ny studie om hur man kan använda internetbehandling för gravida kvinnor med depression. Redan idag behandlas många framgångsrikt via internet för en rad olika problem som till exempel depression, social fobi, tvångssyndrom och långvariga sömnproblem. 

– Vid utformning av behandling för gravida kvinnor är det viktigt att ta hänsyn till de förutsättningar som gäller under en graviditet, säger Viktor Kaldo. 

Studien ingår i det stora Magdalena-projektet och utförs på nationell nivå genom vägledd självhjälpsbehandling över internet, internetbaserad kognitiv beteendeterapi (IKBT) under 10 veckors tid.

Internetbehandling kan hjälpa många på ett kostnadseffektivt sätt och har en hög tillgänglighet eftersom det kan erbjudas oavsett var patienten bor.

Vill du veta mer, eller om du är intresserad av att vara med i studien, så är du välkommen att besöka Internetpsykiatrins webbplats internetpsykiatri.se