Högt betyg för respekt och hänsyn

De flesta patienter i vuxenpsykiatrins heldygnsvård tycker att de blir bemötta med hänsyn och respekt. Men mer än hälften skulle vilja vara mer delaktiga i framtagandet av sin vårdplan. 

Foto: Yanan Li

Det visar resultaten av patientenkäten från vuxenpsykiatrins heldygnsvård. De flesta skulle också rekommendera den avdelning de vårdats på till andra. Störst är andelen inom beroendevården, där cirka 1 600 har svarat att de helt och skulle hållet rekommendera vården där.

- Vi är väldigt glada för de här siffrorna, säger Johan Franck, verksamhetschef för Beroendecentrum Stockholm. De är ett kvitto på att heldygnsvården har engagerade medarbetare, tydliga chefer och utvecklingsinriktad medicinsk ledning.

Tusentals har svarat 

Patienter som vårdats på en psykiatrisk avdelning inom Stockholms läns sjukvårdsområde får erbjudande om att fylla i en enkät om vad de tycker om vården när de skrivs ut. Över 7 000 svar lämnades in under 2015. Även om de utgör knappt 42 procent så ger ändå svaren en rättvisande bild av heldygnsvården.

De bästa resultaten får frågan ”Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?”. Mellan 60 och 90 procent har svarat ”Ja, helt och hållet” vilket är oerhört glädjande.

Det område där det finns mest utrymme för förbättring är ”Kände du dig delaktig i framtagandet av din vårdplan så mycket som du önskade?”. Endast 38-60 procent har svarat att de helt och hållet kände så.

För att bli bättre på det här området har vi startat ett arbete tillsammans med patienter och närstående, där vi ser över hur patienterna kan bli mer delaktiga i sin vårdplanering.

Rekommenderar vården

Majoriteten av de som svarat på enkäten skulle också rekommendera den avdelning där de vårdats till någon annan.

Här får Rättspsykiatri Vård Stockholm de lägsta siffrorna, men då bör man hålla i minnet att de som vårdas på en rättspsykiatrisk avdelning inte är där frivilligt. Inom Psykiatri Sydväst skulle dock cirka 66 procent helt och hållet rekommendera vården hos dem till andra.

Om enkäten

Sedan januari 2015 erbjuds alla patienter som skrivs ut från psykiatrins heldygnsvård inom Stockholms läns sjukvårdsområde att lämna synpunkter på den vård de fått. Det sker genom en enkät med fem frågor, vilka hämtats från den nationella patientenkäten.

Patienterna bestämmer själv om de vill fylla i enkäten och svaren lämnas helt anonymt. Resultaten sammanställs sedan i en rapport som uppdateras en gång i månaden. Den senaste versionen av rapporten finns för alla att läsa uppe till höger.

Publicerat 2015-01-20