Gyllene Äpplets ledarpris 2021

Region Stockholm delar årligen ut priset Gyllene Äpplet som består av ett medarbetarpris och ett ledarpris. Ledarpriset 2021 går till Matti Dahl, Leg. psykolog och vårdenhetschef på OCD-programmet vid Psykiatri Sydväst.

Stort grattis Matti! Hur känns det?

Tack! Jag är framförallt överraskad men det känns förstås roligt.

Hur ser du på ditt ledarskap?

Människor har alltid egna åsikter, tankar och idéer om hur arbetet eller arbetsplatsen skulle kunna förändras och förbättras. Det förstod jag tidigt i och med att jag redan som ung och outbildad träffade många olika människor på de olika jobb jag hade. Jag jobbade bland annat i en musikaffär, på vårdhem, dagverksamheter för funktionshindrade och elevhem för killar i övre tonåren med psykiatriska och neuropsykiatriska diagnoser. När jag sedan pluggade på psykologprogrammet jobbade jag extra som skötare inom BUP. Efter utbildningen jobbade jag som PTP och psykolog inom BUP:s öppenvård. Det var där jag snöade in mig på OCD, vilket var anledningen till att jag sedan sökte mig till OCD-programmet på Psykiatri Sydväst, där jag efter några år blev vårdenhetschef.

Under de här åren på olika arbetsplatser lärde jag mig massor av människorna runt omkring mig, om hur de såg på eventuella problem och deras idéer till lösningar. Och det här har präglat mig: jag vill resonera med alla mina kollegor och medarbetare om hur vi ska ha det. Jag vet inte bäst själv utan behöver deras tankar och idéer för att det ska bli riktigt bra.

Vad är styrkan i ditt sätt att leda?

För mig handlar ledarskap om relation och samspel - att resonera tillsammans. Vi som arbetar på OCD-programmet pratar och kommer fram till hur vi vill lösa problem eller göra förändringar. På så sätt drivs utveckling och förändringsarbetet av alla som arbetar här. Och det betyder att jag som chef slipper dragkampen "uppifrån och ner" som gör att förändringar kan bli jobbiga. När hela gruppen har varit med och påverkat ett beslut, då vill också hela gruppen vara med och ro det i land. Min grundinställning är att heja på och plocka upp idéer. 

Hur bidrar ditt ledarskap till OCD-programmets fina resultat?

Människor vill göra ett bra jobb och om jag som ledare plockar upp tankar och idéer kommer hela verksamheten förbättras naturligt. Mål och resultat får inte bara handla om att jobba hårdare. Huvudsaken är att det går ihop på totalen och att alla som arbetar på OCD-programmet har en hållbar arbetsmiljö.

Vi har genom systematiskt arbete satsat på nya och en bred repertoar av behandlingar för patienterna. Med allt från hembesök, gruppbehandling, video- och telefonsamtal, utbildningar och internetbehandling. Det gör att vi inte är så beroende av den individuella produktionen eller om ersättningssystemen ändras. Det betyder också att vi tar ansvar och erbjuder vård för svårt sjuka patienter samtidigt som många, med medelsvåra besvär, får bra internetpsykiatrisk behandling. Det som med nuvarande ersättningssystem ger bra intäkter, skapar på så sätt nytta till annan, mer resurskrävande vård. Det här är regiondriven vård utan vinstintressen där vår internetförmedlade KBT faktiskt är tillgänglig att söka själv för alla vuxna i hela Sverige.

Hur kommer det sig att OCD-programmet ligger i framkant när det gäller nya behandlingsformer?

När jag började som psykolog på OCD-programmet 2014 fanns individuell KBT för diagnosen tvångssyndrom och gruppbehandling hade testats. Behandling för dysmorfofobi var på gång. Nu behandlar vi allt inom OCD-spektrum i olika format. Utvecklingen går hand i hand med den forskning som bedrivs inom Psykiatri Sydväst och som möjliggör att patienter får tillgång till nya, evidensbaserade behandlingar snabbt efter att de visat ge effekt.

Professor Christian Rücks forskargrupp inom KI sitter i korridoren bredvid vår och flera av läkarna och psykologerna i gruppen arbetar deltid på OCD-programmet. De har utformat flera av våra behandlingar. Eftersom vi är arbetskamrater pratar vi kontinuerligt med varandra vilket förenklar både forskning och implementering väldigt mycket. Genom det goda och nära samarbetet mellan oss som arbetar på mottagningen och forskare löser vi det mesta och skapar på så sätt förutsättningar för den lyckade utvecklingen.

 

Fem röster om Matti

”Bästa chefen, mån om sin personal, lyhörd, ger alltid uppskattande ord och har man gjort ett bra arbete så får man veta det, men också tvärtom. Har alltid tid för personalen. Arbetar för mottagningens bästa.”


"Matti har otroligt mycket tålamod och har en förmåga att vara respektfull och fyrkantig samtidigt, vilket är en riktigt bra egenskap som chef."


”En prestigelös problemlösare!”


”Klok, vänlig och alltid redo att hjälpa!”


”Matti är så ovanligt som en chef med utmärkt ledarskap. Han är mån om sina medarbetare och brinner för att ge bästa tänkbara vård till våra patienter samtidigt som han kan presentera resultat i bästa klass inom alla områden. Han har en unik förmåga att implementera forskningsstudier i klinisk vardag tillsammans med Christian Rücks forskningsteam.”

 

Juryns motivering

”Genom ständig utveckling och att föredömligt integrera forskningsprojekt i det dagliga kliniska arbetet, erbjuds alla medarbetare möjlighet att delta i olika förbättringsarbeten.

Årets ledarskapspris tilldelas Matti Dahl för hans stora engagemang, metodiska arbetssätt och förmåga att samverka såväl internt som externt.

Matti leder en mottagning som erbjuder högkvalitativ och kostnadseffektiv vård till patienter med tvångssyndrom och relaterade tillstånd, samtidigt som han skapar goda förutsättningar för medarbetarnas utveckling och trivsel.”

Publicerad 2022-02-08