Hatten av för fyra medarbetare - som satte på sig sina

Psykiatri Sydväst är en forskningsintresserad och forskningsintensiv klinik. Fredagen den 11 november arrangerade Karolinska Institutet den årliga promotionen där nyblivna doktorer promoveras, varav fyra i år var medarbetare från vår klinik.

Från Psykiatri Sydväst promoverades Lina Martinsson, överläkare, med dr; Josef Isung, överläkare, med dr; Kerstin Blom, leg psykolog, med dr och Samir El Alaoui, leg psykolog, med dr. Ceremonin ägde rum i Blå Hallen i Stockholms Stadshus och efterföljdes av en bankett i Gyllene salen.

Promotionen innebär att den som disputerat under senaste terminen får en doktorshatt på huvudet och ett diplom i handen under högtidlig ceremoni.