Fler enkelrum och fler vårdplatser inom vår heldygnsvård

Nu skapar vi lokaler för framtidens psykiatri med människan i centrum! Landstinget satsar 164 miljoner kronor för ombyggnad och utrustning av våra heldygnsvårdslokaler på Huddinge sjukhusområde. Detta mynnar bland annat ut i fler vårdplatser, fler och mindre avdelningar samt fler enkelrum. Samtidigt satsar vi på att börja arbeta med personcentrerad vård som passar mycket bra i de ändamålsenligt ombyggda lokalerna. Det är en viktig del i Framtidsplanen för hälso- och sjukvården.

Genomförandet sker etappvis med inflyttning i de fyra först färdigbyggda avdelningarna under slutet av 2017. Lokalerna planeras att vara helt färdigställda till 2020.

Våra 100 vårdplatser kommer att utökas till 135 stycken när allt är klart.

De ombyggda lokalerna ger förutsättningar för framtida arbetssätt med trygga, säkra och effektiva vård- och arbetsmiljöer. Med en större andel enkelrum kan personalen interagera med patienten och samtidigt respektera patientens integritet. Utformningen möjliggör också en högre grad av specialisering på enskilda vårdavdelningar och integrering mellan slutenvård och eftervård vilket stödjer en kontinuerlig vårdkedja och ser till patientens samlade behov. Konstnärlig gestaltning i lokalerna ska bidra till att skapa estetiskt genomtänkta miljöer med utgångspunkt i individens hälsa och tillfrisknande.