ENID flyttar till Karolinska

Som ett led i landstingets fokus på ett mer patientcentrerat arbete och för att förbättra vården för patienter med könsdysfori kommer nu Enheten för könsidentitetsutredningar (ENID) att flytta – både till ny lokal och organisation. 

ENID lämnar kliniken Psykiatri Sydväst den 1 april 2015 för att istället bli en del av Centrum för Andrologi och Sexualmedicin, (CASM) vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Inom CASM finns endokrinologisk och sexualmedicinsk kompetens samt specialister i manlig fertilitet.

Det här blir en flytt med många fördelar där ENIDs nuvarande och blivande patienter får en större och bredare kompetens samlad runt sig i en och samma mottagning.

KONTAKTUPPGIFTER
Telefon
Enhetens nya nummer är 08-585 823 00, tillval 5 

E-post
Mejladresserna byts till fornamn.efternamn@karolinska.se (istället för …@sll.se)

Adress
Den nya adressen blir
CASM/ENID C2-84
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
141 86 Stockholm