Enheten för hjärnstimulering invigd

Nu erbjuder kliniken både ECT och TMS (Transkraniell Magnetstrålning) som ordinarie behandlingar. Då behövs ett mer heltäckande namn, varför ECT-enheten nu byter namn.

TMS är en betydligt enklare behandling än ECT, då patienten inte behöver sövas eller komma på fastande mage. Dessutom tar varje behandling bara tar 3 minuter. Behandlingsupplägget består av 20 tillfällen, då patienten kommer en till två gånger per dag, varje vardag, under fyra veckor. Och direkt efter behandlingen kan patienten exempelvis åka till jobbet.

Idag är det främst för depression som man använder TMS, men nu vill man även pröva det för psykos, hallucinos, OCD och svårare ångesttillstånd. ECT är fortfarande det mest effektiva för djupare depressioner.