Ny enhetlig remissmottagning på Psykiatri Sydväst

En gemensam utredningsenhet öppnas i den nya organisationen och blir den dominerande remissmottagningen till klinikens öppenvård. Den gäller från och med 1 januari 2016.

Målet är att Utredningsenheten ska underlätta för remittenterna i kontakterna med Psykiatri Sydväst samt förbättra vårt eget utredningsförfarande både tids- och kunskapsmässigt. På så sätt ökar patienters möjligheter att få en mer jämlik, rättvis och självklart evidensbaserad vård.

Jourmottagningen kommer även fortsättningsvis ta emot remisser som tidigare för akuta åtgärder.

Så här når du Utredningsenheten med remiss iTake Care:

PSV-Utredningsenheten

För pappersremiss:

Psykiatri Sydväst
Utredningsenheten, M57/59
Huddinge sjukhus
141 86 Stockholm