Nya avdelningar på heldygnsvården

I oktober är de fyra första ombyggda heldygnsvårdsavdelningarna klara och ska tas i bruk. Tre av avdelningarna kommer dessutom ha nya inriktningsprofiler.

Nu är även chefstillsättningen klara för dessa nya avdelningar.

Avdelningarna blir:

Avdelning M67

Inriktningsprofil:
Depression, ångest och OCD
med vårdenhetschef Katarina Andersson

Avdelning M69

Inriktningsprofil:
PIVA
med vårdenhetschef Olof Silfors

Avdelning M77

Inriktningsprofil:
Personlighetssyndrom
med vårdenhetschef Nina Henriksson

Avdelning M79

Inriktningsprofil:
Utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser (ADHD, autism och utvecklingsstörning)
med vårdenhetschef Therése Nordin