Cecilia Svanborg prisas för insatser inom digital psykiatri

Cecilia Svanborg, projektledare för digital vård på Psykiatri Sydväst, får internationellt pris för sina ”insatser för att forma framtiden för digital psykiatri inte bara i Sverige utan internationellt”.

Priset delas ut av organisationen eMental Health International Collaborative (eMHIC), som arbetar för att underlätta samarbeten och kunskapsutbyte inom digital psykiatri. Syftet är att förbättra den psykiska hälsan i hela världen genom att utnyttja digital teknik. eMHIC utser en pristagare per år i varje medlemsland. Pristagaren ska ha implementerat digitala lösningar för psykiatrisk vård i stor skala.

- Jag är förvånad och glad över nomineringen och att jag tilldelades priset. Sverige är duktiga på e-hälsa, inte minst med tanke på det pionjärarbete som gjorts här på Internetpsykiatri. Psykiatri Sydväst har haft och har fortsatt en viktig roll i arbetet att tillgängliggöra psykologisk behandling på nätet, säger Cecilia, Överläkare, Medicine doktor och Leg psykoterapeut.

Cecilia är projektledare för digital vård på Psykiatri Sydväst och var ledningsansvarig för Internetpsykiatri mellan åren 2011 och 2020. Hon är också ansvarig registerhållare för svenska internetbehandlingsregistret (SiberR). SibeR är ett nationellt kvalitetsregister som är till för uppföljning och kvalitetssäkring av psykologisk internetbehandling för alla åldersgrupper inom primärvård, psykiatri och somatisk vård. Cecilia var med och startade SibeR 2015 och har sedan dess varit drivande i utvecklingen av kvalitetsregistret, som kan beskrivas som ett redskap för systematisk uppföljning och utveckling av internetbehandling, för att säkerställa att den bedrivs under säkra former och med hög kvalitet.

Läs om SiberR: https://siber.registercentrum.se/

Läs om eMHIC: https://emhicglobal.com/sv/

 

Publicerad 2021-12-02