Braining

Braining uppmärksammas i media

Dagens Nyheter uppmärksammar Braining i en artikel om fysisk träning och dess betydelse för psykisk sjukdom.

Braining är pulshöjande träning i grupp där personal från psykiatrin tränar tillsammans med patienterna. Psykiatri Sydväst har sedan 2017 bjudit in patienter att delta i träningspass ledda av den vanliga personalen på kliniken. Hittills har över 200 patienter deltagit i träningen. I dagsläget bedrivs Braining som ett lokalt projekt på Psykiatri Sydväst men Centrum för psykiatriforskning kommer framöver att erbjuda stöd för implementering av metoden i hela psykiatrin i Region Stockholm.

I Dagens Nyheters artikel intervjuas Lina Martinsson, verksamhetschef på Psykiatri Sydväst och upphovspersonen till Braining.

Artikeln är en av två om bipolaritet och fysisk träning. Den andra handlar om Jonas Böhlmark, som berättar om sina erfarenheter av att vara elitidrottare och samtidigt leva med bipolär sjukdom.


Läs artikeln om Braining här.  Och här kan du läsa artikeln om Jonas Böhlmark

Publicerad 2021-03-15