Banbrytande studie i Uganda

Studier har gjorts som mätt sexuellt våld i Uganda. Kvinnor med svår psykisk sjukdom löper hög risk att bli utsatt för sexuellt våld och att smittas med HIV, både av partners och okända, jämfört med kvinnor som är friska. Bland män finns ingen större konstaterade skillnader.

Patric Lundberg, ST-läkare Psykiatri Sydväst, har disputerat med avhandlingen "Mental disorder, sexual risk behaviour, sexual violence and HIV in Uganda", vid Institutionen för folkhälsokunskap vid Karolinska institutet.

Personer med svår psykisk sjukdom är ofta extremt utsatta i fattiga länder på grund av bristen på psykiatrisk behandling. I de fattigaste länderna så beräknas kring 90 procent av personer med schizofreni vara obehandlade. I Uganda finns 30 aktiva psykiatriker för en befolkning på 34 miljoner människor. De personer som lider av psykisk ohälsa är ofta diskriminerade och utstötta.

Både HIV och sexuellt våld är vanligt förekommande i Uganda. Kvinnor blir ofta våldtagna i hemmet, även om det inte brukar betraktas som våldtäkt.

Studierna visade att kvinnor med svår psykisk sjukdom i Uganda har ännu högre risk för att drabbas av sexuellt våld, och troligen också HIV, än kvinnor i den allmänna befolkningen. Ett särskilt anmärkningsvärt resultat i en av studierna var att 10 procent av kvinnorna med svår psykisk sjukdom rapporterade att de också blivit utsatta för sexuellt våld av en icke-partner under de senaste tolv månaderna. Det kan jämföras med att cirka 1 procent av de friska kvinnorna i studien rapporterat samma sak.
- Det talar för att kvinnor med svår psykisk sjukdom lider en betydligt högre risk att utsättas för sexuellt våld än andra kvinnor i Uganda. Flera kvinnor hade blivit våldtagna när de sovit utomhus under sjukdomsskov. Andra hade blivit utsatta för sexuellt våld, eller blivit sexuellt utnyttjade, från personal inom sjukvården, säger Patric Lundberg.

Outforskat område

Det här är bland de första studierna som gjorts som mäter sexuellt våld i länder söder om Sahara. Studier från andra delar av världen har också talat för att kvinnor med psykisk sjukdom är sexuellt utsatta. Men de aktuella fynden tyder på en extrem sexuell utsatthet i den här gruppen i Uganda, och troligen även i många andra fattiga länder.

Studierna talar för att krafttag behövs från folkhälsoarbetare, politiker, och lagstiftare för att skydda kvinnor med svår psykisk sjukdom från sexuellt våld i Uganda.