Nysläppt bok om MBT

- Vi håller i en KI-kurs där vi undervisar i MBT (Mentaliseringsbaserad terapi), berättar Niki Sundström, vårdenhetschef på Personlighetsprogrammet, om starten till skrivandet.

- På den kursen har vi länge haft en svensk bok, som varit bra, men som inte längre var så aktuell, fortsätter hon. Då började jag fundera över det här och insåg till slut att vi är de som har mest kompetens inom området i Sverige idag, så vilka skulle egentligen skriva en ny bok, om inte vi gjorde det?

Sagt och gjort. Niki började med att fråga hela MBT-teamet om vilka som var intresserade av att vara med och skriva en bok, för det här var något hon ville göra tillsammans. Det slutade med att de blev tre författande kollegor. Förutom Niki själv var det psykologerna Christina Morberg Pain och Fredrik Tysklind som valde att hänga med. Därefter tog Niki kontakt med bokförlaget ”Natur & kultur”, som genast nappade på idén.

- Vi har jobbat med boken under två års tid, fortsätter Niki.
- Det har varit vår konstanta fritidssysselsättning under de senaste åren, ler hon.

De delade upp ansvaret och skrev olika kapitel var. Men de hade ett tätt samarbete och läste hela tiden varandras texter och återkopplade med synpunkter.

- Nu är det mest skönt att vara klar, säger Niki, även om hon tycker att det är lite nervöst också.
Än så länge har det inte kommit några direkta reaktioner på boken, men så har den bara varit ute några veckor.

”MBT i teori och praktik” riktar sig till alla kliniskt verksamma inom främst psykiatrin. Den utgår från EIPS (Emotionellt instabilt personlighetssyndrom), men metoden börjar spridas även till andra områden. Boken är väldigt praktiskt inriktad. Den beskriver till exempel tydligt hur man skriver en krisplan och en vårdplan. Samtidigt finns det en hel del teori kring personlighetssyndrom också.

På frågan om hon tänker skriva igen, drar Niki på svaret. Hon berättar att hon började sitt jobb som vårdenhetschef samtidigt som hon började skriva på boken för två år sedan.
- Det har varit en tuff tid, men också väldigt rolig, avslutar hon.

FAKTA OM MBT

MBT är en metod utvecklad för EIPS (Emotionellt instabilt personlighetssyndrom). Den har psykodynamiska grunder med kognitiva inslag. Metoden bygger på att man arbetar med fokus på det som är aktuellt i individens liv. Man kombinerar individuell terapi med gruppterapi. Det finns mycket evidens på denna metod, som är betydligt större internationellt än i Sverige.

Det övergripande målet i en MBT-behandling är att skapa en terapeutisk process så att patienten lär sig mer om vad som pågår i sitt eget inre, hur andras inre uppfattas samt hur inre upplevelser påverkar andras inre upplevelser– med andra ord en ökad mentaliseringsförmåga.

Vårt MBT-team här på kliniken startades av Göran Rydén och Per Wallroth 2005. De var då bland de första i Sverige, men idag arbetar man med MBT på flera ställen i landet. 2006 anslöt sig Niki till teamet.

Publicerad 2018-05-29