Utbildning

Varje år praktiserar läkar- psykolog- och sjuksköterskestuderande på Psykiatri Sydväst som en del av sin utbildning. Vi tar emot studenter enligt avtal med Karolinska Institutet, KI, och Röda Korsets högskola, RKH.

AT/ Vik. UL

Du kan göra din AT-tjänst på kliniken. Det går också att söka vikariat som underläkare, så kallad vik. UL, vilket kan vara intressant om du tänkt dig att senare specialisera dig inom psykiatri.

ST-tjänst

När kliniken söker ST-läkare så annonseras ett så kallat ST-block ut. Du kan
söka en ST-tjänst efter godkänd AT-tjänst.

Utbildningsadministration

På Psykiatri Sydväst så finns det utsedda studierektorer för AT- läkare, ST-läkare och specialistläkare.  Studierektorerna är läkare som arbetar deltid med handledning och utbildning av studenter, men även med vidareutbildning av klinikens specialistläkare.

Kliniken har en samordnare av PTP för psykologer som även arbetar som psykolog.

Kliniken har också en AKA, adjungerande klinisk adjunkt, för de sjuksköterskestudenter som gör sin VFU, verksamhetsförlagda utbildning, på kliniken. AKA administrerar även skötarelevers APU. Adjungerande klinisk adjunkt är tillgänglig på måndagar.

Kontakta utbildningsadministrationen via kontaktformuläret.

Kontaktformulär utbildning