Affektiva programmet

Affektiva programmet vid Psykiatri Sydväst erbjuder strukturerad bedömning och ett tidsbegränsat behandlingsprogram för patienter med affektiv sjukdom. Programmet drivs av Affektiva mottagningen. Överläkare Mats Adler är ledningsansvarig.

Remiss

Patienter tas emot på remiss med affektiv frågeställning från läkare inom primärvård eller psykiatri. Remissen sändes till adressen nedan, om möjligt via TakeCare.

Diagnostik

Remitterade patienter genomgår en strukturerad utredning och bedöms av psykiatrer som är specialiserade på affektiv sjukdom.

Behandling

Patienter som diagnostiseras med Depressionssjukdom eller Bipolär sjukdom typ II erbjuds ett behandlingsprogram under 3-6 månader innefattande medicinering, psykopedagogik och kognitiv beteendeterapi i grupp (grupp-KBT). Därefter återremitteras de till remitterande läkare med råd om fortsatt handläggning.

Patienter med bipolär sjukdom typ I hänvisas till någon Affektiv mottagning eller annan psykiatrisk mottagning med långtidsansvar för patienter med denna diagnos.

Patienter som efter den diagnostiska utredningen bedömts primärt lida av icke-affektiva sjukdomstillstånd, såsom ADHD, Emotionellt instabil personlighetsstörning eller Alkohol/drogmissbruk, återremitteras med förslag på annan lämplig behandling.

Ladda ned Affektiva programmet som PDF