Information om Patient- och närståendeutbildningen (förkortas PNU) för Post-Traumatiskt Stressyndrom (PTSD)

PNU ingår i vårdplaneringen för alla patienter på Affektiva ångest- och Traumaprogrammet. Vi har i nuläget 3 olika utbildningar. En för Ångestsyndrom, Depression och PTSD.

Där får du lära dig mer om din diagnos, vad det finns för behandlingsalternativ och vad du kan göra själv för att må så bra som möjligt. Du kan komma ensam eller tillsammans med en eller flera närstående. De flesta upplever det som värdefullt att ha med sig någon närstående, och forskning har visat att det kan göra behandlingen mer effektiv.

Utbildningen hösten 2022 består alla PNU av två föreläsningar förlagda under en dag. Där tillfälle 1 är på förmiddagen (kl. 09-11) och tillfälle 2 under eftermiddagen (kl. 13-15). Har du inte möjlighet att gå båda under en och samma dag kan du dela upp det.  Varje föreläsning är ca. 2 timmar.

Du som patient tillsammans med närstående ansvarar själv för att genomföra utbildningstillfälle 1 och 2 på den PNU som är aktuell för just dig. Du kommer inte bli inbokat av oss.

Här kommer datum och klockslag för utbildningstillfällena för din diagnos:

PNU PTSD

v.38

Onsdag

2022-09-21

Del 1

kl. 09-11

       

Del 2

kl. 13-15

 

v.40

Onsdag

2022-10-05

Del 1

kl. 09-11

       

Del 2

kl. 13-15

 

v.42

Onsdag

2022-10-19

Del 1

kl. 09-11

       

Del 2

kl. 13-15

 

v.44

Onsdag

2022-11-02

Del 1

kl. 09-11

       

Del 2

kl. 13-15

 

v.46

Onsdag

2022-11-16

Del 1

kl. 09-11

       

Del 2

kl. 13-15

 

v.48

Onsdag

2022-11-30

Del 1

kl. 09-11

       

Del 2

kl. 13-15

 

v.50

Onsdag

2022-12-14

Del 1

kl. 09-11

       

Del 2

kl. 13-15

 

Så här går du till väga: Kom till kassan vid Medicingatan 57 och sätt dig i väntrummet. Du behöver inte anmäla dig i kassan. Har du inte frikort kommer du få en faktura på 250 kr för besöket i posten. Ca 5 min innan uppstart kommer de som leder tillfällena att informera om lokal och leda er dit för uppstart. Där kommer ni få registrera er närvaro och informera om ni stannar för tillfälle 2 på eftermiddagen. När du är klar med tillfälle 2 kommer du bokas till uppföljning och färdigställande utav din vårdplan. Uppföljningen kommer att ske hos någon av de som har hållit i utbildningarna.

Senast ändrad 2022-09-20

Publicerad: 2022-09-20