ADHD- och Autismprogrammet

ADHD- och Autismprogrammet erbjuder ett tidsbegränsat behandlingsprogram för dig med ADHD/ADD, autismspektrumtillstånd och utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser hos vuxna.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är främst att erbjuda specialistpsykiatrisk behandling till patienter med diagnoserna ADHD/ADD, autismspektrumtillstånd och intellektuell funktionsnedsättning. I uppdraget ingår också att i vissa fall genomföra neuropsykiatriska utredningar med frågeställningar som ADHD/ADD, autismspektrumtillstånd och andra utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser hos vuxna. Vi bedriver även utvecklingsarbete och forskning kring neuropsykiatri och relaterade sjukdomar. 

Behandling

Utifrån nationella riktlinjer och regionala vårdprogram erbjuder vi:

  • Patient- och närståendeutbildningar för ADHD. 
  • Patient- och närståendeutbildningen PRISMA för autism. 
  • Medcinsk behandling och bedömning samt uppföljning av sjuksköterska och läkare. 
  • Psykologisk behandling för ADHD i grupp. 
  • Psykologiska behandlingen "Sömnskola" i grupp. 
  • Arbetsterapeutiska behandlingen "Ha koll" i grupp. 
  • Insatser hos arbetsterapeut, kurator och rehabiliteringskoordinator. 

Läkemedel

Nedan följer en länk med information om receptförnyelse:

www.1177.se/Stockholm/om-1177-vardguiden/e-tjanster-pa-1177-vardguiden/det-har-kan-du-gora-nar-du-loggat-in/fornya-recept-och-hall-koll-pa-dina-lakemedel/hall-koll-pa-dina-lakemedel/

Vilka jobbar här?

Läkare, sjuksköterskor, psykologer, arbetsterapeuter, kuratorer, case manager, skötare, rehabiliteringskoordinator och medicinska sekreterare. Vi samarbetar med Karolinska Institutet samt andra högskolor och universitet varför det är vanligt att vi har medarbetare under utbildning (t ex psykolog, sjuksköterska och läkare) i vår ordinarie verksamhet.

Söka hit 

Till oss kan du komma via remiss från vårdcentral eller via Jourmottagningen eller Utredningsenheten. För remittenter och andra vårdgivare gäller Utredningsenheten. Om du vill göra en egenanmälan kontaktar du Jourmottagningen. 

www.psykiatrisydvast.se/vard-hos-oss/akut-hjalp

Information om ADHD och autism

Mer information om diagnoserna hittar du på följande hemsidor: 

Kontakta ADHD/ Autismprogrammet

Besöksadress
Röntgenvägen 3, plan 9, 12 och 13, Flemingsberg

Besökstider 
Vardagar 08.00-16.30

Telefon
08-123 483 57

Telefontider
Vardagar 08.00-16.30 

Kontakt 1177
www.1177.se/Stockholm/hitta-vard/kontaktkort/ADHD-Autismprogrammet-Psykiatri-Sydvast/