ADHD/Autismprogrammet, Flemingsberg

ADHD/Autismprogrammet erbjuder ett tidsbegränsat behandlingsprogram för dig med ADHD/ADD, autismspektrumtillstånd och liknande.

Vårt uppdrag

Vi genomför neuropsykiatriska utredningar med frågeställningar som ADHD, Autismspektrumtillstånd och andra utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar hos vuxna. I uppdraget ingår också att erbjuda behandling till patienter med diagnosen ADHD.Vi bedriver även utvecklingsarbete och forskning kring neuropsykiatri och relaterade sjukdomar.

Behandling

Utifrån nationella riktlinjer och regionala vårdprogram erbjuder vi

  • Medicinsk behandling och bedömning samt uppföljning av sjuksköterska och läkare till patienter med diagnoserna ADHD.
  • Psykologisk behandling för ADHD i grupp
  • Patient- och anhörigutbildning för ADHD (PEGASUS)
  • Stödinsatser av arbetsterapeut och kurator

Vilka jobbar här?

Läkare, sjuksköterskor, psykologer, arbetsterapeut, kurator och medicinsk sekreterare. Vi samarbetar med Karolinska Institutet samt andra högskolor och universitet varför det är vanligt att vi har medarbetare under utbildning (t ex psykolog- och läkarutbildning) i vår ordinarie verksamhet.

Kontakta ADHD/ Autismprogrammet

Besöksadress
Röntgenvägen 3, plan 9, Flemingsberg

Besökstider 
Vardagar 8-16.30

Telefon
08-1234 83 57

Telefontider
Vardagar 8-16.30