Personcentrerad vård - ett nytt sätt att möta personen bakom diagnosen

Vår heldygnsvård är inne i en spännande utvecklingsfas. Förutom ombyggnationen av heldygnsvårdens lokaler på Huddinge sjukhusområde, så har vi börjat arbeta med personcentrerad vård som ett nytt etiskt förhållningssätt.

Här sätter vi patienten i centrum. Vi lägger stor vikt vid patientens egen berättelse. Varje patient ingå i ett team tillsammans med personalen. Vi skapar trygghet för patienten i och med den kontinuerliga kontakten med sitt eget team. Tillsammans upprättas ett partnerskap där patient och personal tillsammans tar fram och följer upp vårdplanen. Dokumentationen är viktig och så långt det är möjligt skrivs vårdplanen med patientens egna ord.