Administration

Administrativa enheten på Psykiatri Sydväst stödjer ledning och medarbetare på kliniken inom flera områden.

Enheten ger support inom: personal, IT & telefoni, ekonomi, kommunikation, patientsäkerhet, vårdutveckling, utbildning, säkerhet, miljö, arbetsmiljö och andra administrativa områden och finns på Karolinska Universitetsjukhuset Huddinge.

Administrativa enheten har mycket samarbete med verksamheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, men även med andra verksamheter inom och utanför landstinget.

Chef för administrativa enheten på Psykiatri Sydväst är Karin Stenkvist.

Du kan kontakta administrationen via klinikens kontaktformulär.