Ombyggnation av heldygnsvårdens lokaler

Vår heldygnsvård har byggts om. Nu har vi fått fler vårdplatser, fler och mindre avdelningar samt fler enkelrum.

Illustration över patientenkelrum. Illustration: Carlstedt Arkitekter AB.

En ombyggnation har trots allt en befintlig fastighet att ta hänsyn till, så många anpassningar måste göras. Men totalt sett har det blivit bra kompromisser.

Inom psykiatrisk heldygnsvård väger patientsäkerheten tungt och så har det varit även inom detta projekt. Men också medarbetarnas arbetsmiljö har granskats noga innan godkännande.

Varje avdelning kommer att rymma cirka 15 patienter. De flesta patientrummen blir enkelrum, så att patienten får en lite mer privat sfär. Samtidigt är stor energi nedlagd på att få till ändamålsenliga och väl fungerande gemensamhetsutrymmen. På varje avdelning finns också flera små expeditioner istället för en stor, vilket syftar till att stödja den personcentrerade vården med flera små team.