Utveckla diagnostik och läkemedelsbehandling mot bipolär sjukdom

Metoder saknas för att förutspå insjuknande och fungerande läkemedelsbehandling vid bipolär sjukdom. Ärftlighet har stor betydelse.  Därför studeras DNA, proteiner och sjukdomsförlopp med målet att utveckla diagnostik och behandling.  Under rubriken "Biomarkörer för farmakarespons vid bipolär sjukdom" genomförs en prospektiv studie av bipolär sjukdom och vem som svarar på olika behandlingar mot sjukdomen, tex litium och valproat.

Bipolär sjukdom är en vanlig och allvarlig psykisk sjukdom med patologiska humörsvängningar som leder till personligt lidande, stora samhällskostnader och ökad dödlighet i självmord. Viktigast för god prognos är förebyggande litiumbehandling. Litium är effektivt hos hälften av patienterna, men ingen metod finns att förutsäga för vem behandlingen fungerar. Valproat är ett annat behandlingsalternativ.  Många olika behandlingsförsök och stort lidande före humörstabilisering är vanligt. Benägenheten för litiumrespons är ärftlig. Syftet är att undersöka ärftliga faktorer vid litiumrespons och valproatbehandling hos bipolär sjukdom genom undersökning och provtagning före,  under och efter behandling.  Positiva resultat i denna studie kan ge ny kunskap om hur läkemedelsbehandling  vid bipolär sjukdom fungerar och för vilka individer, vilket skulle ha stort kliniskt värde.